BÁO GIÁ DỊCH THUẬT – CÔNG CHỨNG

Bảng báo giá dịch thuật tài liệu 50+ ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Tomato Media. Giá dịch thuật phần lớn phụ thuộc vào sự kết hợp ngôn ngữ.

Bảng báo giá dịch thuật tài liệu 50+ ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Extrans Việt Nam

Giá dịch thuật phần lớn phụ thuộc vào sự kết hợp ngôn ngữ. Chúng tôi làm việc với các ngôn ngữ phổ biến nhất, cho phép chúng tôi điều chính giá của mình tối ưu nhất có thế.

Trường hợp tài liệu của quý khách là bản cứng, không thể đếm từ được thì sẽ tính xác suất hoặc tính theo số từ của bản dịch. Tham khảo bảng giá dịch thuật đa ngôn ngữ của chúng tôi ngay bên dưới. Báo giá dịch thuật có thể thay đổi phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của dự án và sự thỏa thuận của hai bên. Để nhận báo giá chi tiết nhất vui lòng gửi tài liệu online cho chúng tôi trước.

Báo giá dịch từ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác

Ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ dịch Tiêu chuẩn (VNĐ) Chuyên ngành (VNĐ)
Tiếng Việt Tiếng Anh 40.000 45.000
Tiếng Việt Tiếng Trung 60.000 70.000
Tiếng Việt Tiếng Nhật 60.000 80.000
Tiếng Việt Tiếng Hàn 70.000 90.000
Tiếng Việt Tiếng Pháp 60.000 70.000
Tiếng Việt Tiếng Nga 60.000 70.000
Tiếng Việt Tiếng Đức 60.000 70.000
Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha 100.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Tây Ban Nha 100.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Ukraina 100.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Séc 100.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Slovakia 100.000 120.000
Tiếng Việt Tiếng Lào 120.000 160.000
Tiếng Việt Tiếng Thái 120.000 160.000
Tiếng Việt Tiếng Campuchia 120.000 160.000
Tiếng Việt Tiếng Ba Lan 160.000 200.000
Tiếng Việt Tiếng Ả Rập 160.000 200.000
Tiếng Việt Tiếng Thụy Điển 180.000 220.000
Tiếng Việt Tiếng Myanmar 180.000 220.000
Tiếng Việt  Tiếng Malaysia 180.000 220.000
Ngôn ngữ khác Tiếng Việt Liên hệ để nhận báo giá Liên hệ để nhận báo giá
Báo giá dịch từ ngôn ngữ khác sang tiếng Việt
Ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ dịch Tiêu chuẩn (VNĐ) Chuyên ngành (VNĐ)
Tiếng Anh Tiếng Việt                   40.000                            50.000
Tiếng Trung Tiếng Việt                   70.000                            80.000
Tiếng Nhật Tiếng Việt                   70.000                            90.000
Tiếng Hàn Tiếng Việt                   80.000                            90.000
Tiếng Pháp Tiếng Việt                   70.000                            80.000
Tiếng Nga Tiếng Việt                   70.000                            80.000
Tiếng Đức Tiếng Việt                   70.000                            80.000
Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt                 100.000                          120.000
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Việt                 100.000                          120.000
Tiếng Ukraina Tiếng Việt                 100.000                          120.000
Tiếng Séc Tiếng Việt                 100.000                          120.000
Tiếng Slovakia Tiếng Việt                 100.000                          120.000
Tiếng Lào Tiếng Việt                 120.000                          160.000
Tiếng Thái Tiếng Việt                 120.000                          160.000
Tiếng Campuchia Tiếng Việt                 120.000                          160.000
Tiếng Ba Lan Tiếng Việt                 160.000                          200.000
Tiếng Ả Rập Tiếng Việt                 160.000                          200.000
Tiếng Thụy Điển Tiếng Việt                 180.000                          220.000
Tiếng Myanmar Tiếng Việt                 180.000                          220.000
 Tiếng Malaysia Tiếng Việt                 180.000                          220.000
Ngôn ngữ khác Tiếng Việt Liên hệ để nhận báo giá Liên hệ để nhận báo giá